Trainingen T-SQL basis

Trainingen

Training T-SQL basis


Training T-SQL basis

Het datawarehouse van CPM4care is gebouwd op SQL technologie van Microsoft. Veel databases van bronsystemen zijn eveneens hierop gebouwd. De tweedaagse training T-SQL is gebaseerd op het datawarehouse van CPM4Care, maar de opgedane kennis is generiek en geldt voor alle SQL-databases.

 De deelnemers weten aan het einde van deze training o.a.:

 • Wat tabellen, velden en records zijn;
 • Welke datatypes er zijn;
 • Wat de term relationeel betekent;
 • De opbouw van het datawarehouse en de naamgevingconventie van CPM4Care;
 • Het maken van queries die alle gegevens, of een subset ervan, uit één of meerdere tabellen toont;
 • Hoe operatoren gebruikt kunnen worden in een query;
 • Hoe een query gegevens uit meerdere tabellen kan joinen;
 • Hoe gegevens aangepast kunnen worden;
 • Hoe functies als SUBSTRING, LEFT, RIGHT, CAST en CONVERT gebruikt kunnen worden;
 • Hoe tabellen geleegd en gecreeërd kunnen worden;
 • Hoe een variabele gebruikt kan worden in een query;
 • Hoe het statement CASE WHEN gebruikt kan worden;
 • Wat views zijn en hoe ze gemaakt kunnen worden;
 • Wat tijdelijke tabellen zijn en welke typen er zijn;
 • Hoe de operator UNION gebruikt kan worden.

 

De training is in stappen opgebouwd waarbij na ieder onderdeel, via oefenopgaven op de eigen omgeving, het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.

 

Tijdsduur van deze training: 2 dagen.

Benodigde voorkennis: Geen.

 

De training wordt gegeven op een kopiedatabase van de eigen omgeving waarbij de deelnemers beperkte rechten hebben zodat de informatie in de productie-omgeving niet beïnvloedt kan worden.

 

Klik hier om u voor deze training aan te melden.