Trainingen SSIS van gegevens naar informatie

Trainingen

Training SSIS

Training SSIS

Het proces van Extract, Transform en Load (ETL) wordt via SSIS-packages op een gecontroleerde en gestructureerde wijze uitgevoerd.
Wanneer de SSIS-packages ingelezen zijn in de MSDB kan een job worden gemaakt die volgens een vaststaand schema de packages na elkaar draait om de nieuwe gegevens uit een bronsysteem bij te werken in het datawarehouse.
Doel van deze training is de beheerders en ontwikkelaars kennis bij te brengen om zelfstandig, volgens de naamgevingsconventie van CPM4Care, een bronsysteem te kunnen ontsluiten in het bestaande datawarehouse.

Aan het einde van deze training weet de cursist:
 • Hoe verbinding met een bronsysteem moet worden gemaakt;
 • Hoe gekoppeld kan worden met een Excelbestand;
 • Hoe tabellen geheel overgehaald kunnen worden;
 • Hoe tabellen gedeeltelijk overgehaald kunnen worden aan de hand van een datum;
 • Hoe het datamodel van CPM4Care opgebouwd is;
 • Wat containers zijn en hoe ze werken;
 • Hoe gegevens verwerkt kunnen worden tot informatie in fact-tabellen;
 • Hoe dimensietabellen aangevuld kunnen worden;
 • Hoe een kubus geheel of gedeeltelijk geprocesst kan worden;
 • Hoe SSIS-packages ingelezen kunnen worden in de MSDB;
 • Wat een job is en hoe deze gemaakt kan worden;
 • Hoe een job volgens planning gedraaid kan worden.
Tijdsduur van deze training: 2 dagen.

Benodigde voorkennis: Queries in T-SQL kunnen schrijven en ervaring met het beheren van het datawarehouse.

Klik hier om u voor deze training aan te melden.