Trainingen SSAS

Trainingen

Training SSAS

Training SSAS

Het proces van Extract, Transform en Load (ETL) eindigt met een kubus waarin alle informatie van het datawarehouse is berekend. Het neemt daarmee de centrale plaats in waar rapportagetools zoals XLCubed, Decision en SSRS de gegevens uit ophalen. Doel van deze training is het begrip van en inzicht in de kubus bij de beheerders te bevorderen.

Aan het einde van deze training weet de cursist:
 • Hoe een kubus beheerd en aangepast kan worden;
 • Hoe de Datasourceview (DSV) werkt en aangepast kan worden;
 • Hoe het datamodel van CPM4Care opgebouwd is;
 • Wat de functie van sleutelvelden is;
 • Hoe de parent-childrelatie gebruikt wordt in de dimensies;
 • Hoe een dimensie toegevoegd kan worden in de DSV;
 • Hoe rollen op de kubus de toegang tot data kunnen beperken;
 • Hoe de structuur van de kubus aangepast kan worden;
 • Welke soorten calculaties er zijn en hoe deze toegevoegd kunnen worden;
 • Wat KPI's zijn en hoe deze gebruikt worden;
 • Wat partities zijn;
 • Wat aggregaties zijn;
 • Hoe perspectieven werken en welke voordelen ze hebben voor het bouwen van rapporten;
 • Wat het processen en deployen van een kubus inhoudt.
De training is stapsgewijs opgebouwd zodat de cursist het geleerde via oefeningen kan toepassen.

Tijdsduur van deze training: 1 dag.

Benodigde voorkennis: Ervaring met het beheren van het datawarehouse.

Klik hier om u voor deze training aan te melden.