Reinier Bruggers

Reinier Bruggers is sinds eind 2012 als Senior Consultant werkzaam bij CPM4Care Hij studeerde Bedrijfsinformatietechnologie aan de Universiteit Twente in Enschede, met als afstudeerrichting ICT in de gezondheidszorg. Zijn afstuderen had betrekking op de benchmarking van efficiëntie in de curatieve zorg.  

In 2005 trad Reinier als adviseur bestuurlijke informatievoorziening in dienst bij Weidesticht (later Zuwe Zorg en nu onderdeel van Careyn), waar hij zich bezig hield met het onderhoud en de doorontwikkeling van het door CPM4Care geleverde datawarehouse.  

Na een leerzaam uitstapje bij een reclamebureau/internetbureau kwam Reinier in 2010 weer bij Zuwe Zorg terecht, waar hij naast de BI-oplossingen ook de ontwikkeling van een jaarwerk- en begrotingsapplicatie voor zijn rekening nam.  

Reinier is leergierig, analytisch sterk en houdt ervan om complexe vraagstukken samen met de klant systematisch op te lossen.

Specialisaties

  • Softwareontwikkeling en usability
  • Ontwikkeling van KPI's en dashboards
  • Informatieanalyse en datawarehousing
  • Troubleshooten van technische issues

Motto

Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd.”