Mieke Beniers

Mieke Beniers is sinds 1998 werkzaam in de automatisering binnen de zorgsector. In dat jaar trad zij bij Thuiszorg Westelijke Mijnstreek in dienst als projectadviseur om het millenniumprobleem in kaart te brengen. Na de millenniumovergang was zij nog enkele jaren bij TWM betrokken bij diverse projecten en ontwikkelingen, met name op het gebied van zorgplanning en registratie.  

Eind 2002 stapte zij over naar TCM, de gebruikersverenging van de zorgapplicatie TISCare. Hier werkte zij eveneens als projectadviseur, met als voornaamste taak het implementeren en verder door ontwikkelen van de planningssoftware POS.   Begin 2006 startte Mieke bij Centric (voorheen Prevalent) als Senior Consultant. Zij was werkzaam als interim-manager van een cliëntadministratie en als projectadviseur bij de toepassing en verbetering van (plannings-)software bij diverse thuiszorgorganisaties. In deze periode was Mieke als informatieanalist ook zeer actief betrokken bij de opstelling van de functionele en technische specificaties van AZR.  

In 2011 werd Mieke benaderd om bij CPM4Care in dienst te treden als Senior Consultant. Zij houdt zich bezig met de ontsluiting van (vooral zorg-gerelateerde) bronsystemen, zich hierbij richtend op een goede presentatie van data in dashboard en scorecard-schermen. Leidend daarbij is wat Mieke betreft een goede en frequente afstemming met de opdrachtgever, omdat het succes van een oplossing vaak bepaald wordt door de vraag of de gewenste (stuur-)informatie op een eenvoudige manier voor de klant beschikbaar komt.  

Specialisaties

  • Zorglogistiek/zorgprocessen
  • Informatieanalyse
  • Softwareontwikkeling
  • SQL-server

Motto

Passie voor kwaliteit.”