Bas Limberger

Bas Limberger is sinds juni 2014 in dienst bij CPM4Care als Senior Consultant. Hij heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds zijn afstuderen in 2002 werkzaam in de zorgsector. Bas trad in dienst bij Stichting Icare, waar hij zich onder andere bezig hield met het implementeren, ontwikkelen en onderhouden van het door CPM4Care (destijds BI4Care) geleverde management informatiesysteem.

In 2007 maakte Bas de overstap naar Zorgverzekeraar Achmea. Daar is hij werkzaam geweest als Business Analist voor het Zorgkantoor, waar hij onder meer diverse analyses heeft gemaakt met betrekking tot de AWBZ en de nodige informatie heeft verzameld ten behoeve van de zorginkoop. Sinds 2012 is Bas werkzaam geweest als Business Consultant voor de Divisie Zorg en Gezondheid van Achmea, waar hij verschillende zorgsegmenten heeft geadviseerd over diverse onderwerpen, zoals benchmarkgegevens, spiegelinformatie en regioanalyses.

Bas is leergierig, gedreven en analytisch sterk. Hij streeft ernaar om de klant te voorzien van juiste, betrouwbare en goed te interpreteren stuurinformatie en zoekt hiervoor samen met de klant naar de meest efficiënte methode om dit te bereiken.

Specialisaties

  • SQL-server (SSIS / SQL / SSAS / SSRS)
  • XLCubed