Nieuwsarchief

04 Sep 2014

De Zorgboog kiest voor Business Intelligence (BI) van CPM4Care

Stichting De Zorgboog met hoofdzetel in Helmond is een organisatie die zich richt op dienstverlening voor wonen, welzijn en zorg in ZuidOost-Brabant. De Zorgboog heeft toelatingen voor de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, verblijf en uitleen van verpleegartikelen. Enkele doelgroepen hebben hierbij de speciale aandacht waaronder geriatrische revalidatie, de hospicezorg, de zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met een lichamelijke handicap. Ook levert De Zorgboog Huishoudelijke Hulp en Maatwerk via de Wmo, jeugdgezondheidszorg via de Wpg, en kraamzorg, eerstelijnszorg van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek tot medisch gespecialiseerde verpleging thuis via financiering door zorgverzekeraars. Daarnaast biedt De Zorgboog gezondheidsservice, zorg gerelateerde diensten zoals cursussen, maaltijdvoorzieningen, personenalarmering en woondiensten zoals domotica.

De Zorgboog was op zoek naar een nieuw Business Intelligence (BI)-systeem om over haar brede palet aan dienstverlening diverse typen van sturingsrapportages te kunnen genereren. Beleids- en marketinginformatie wordt hierbij een steeds belangrijker onderwerp voor de Zorgboog. Een belangrijke wens hierbij was om de gewenste rapportages met zo weinig mogelijk inspanning te kunnen genereren en om de strategische, tactische en operationele sturing optimaal te kunnen faciliteren. Na een leveranciers- en pakketselectie viel uiteindelijk de definitieve keuze op CPM4Care. Per direct is de implementatie gestart van een dashboard en rapportage-omgeving op basis van onder meer de bronsystemen QIC, Beaufort, Curasoft, Infoland/iTask, ISK, LinkinCare, mlCASjgz, Straight en Twinfield. Waarschijnlijk gaat de Zorgboog in de toekomst ook nog andere broninformatie ontsluiten zoals CRM gegevens.

index  |  « vorige ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  ... volgende »