Nieuwsarchief

01 Jul 2008

CPM4Care ondersteunt intramurale ZZP begroting

De introductie van de zorgzwaartebekostiging als nieuw financieringssysteem voor de intramurale activiteiten van AWBZ-instellingen heeft per 2007 zijn beslag gekregen. De beschrijving en daaraan gerelateerde vergoeding van prestaties is vastgelegd in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). De ZZP’s vormen een allesomvattend pakket voor zorg, ondersteuning, dagbesteding en eventueel behandeling. Iedere ZZP heeft een maximaal standaard omzet tarief. Momenteel zijn ZZP’s slechts de basis voor het vastleggen van productieafspraken, maar vanaf 2009 zal ook de bekostiging en afrekening op ZZP’s gebaseerd zijn. CPM4Care ondersteunt met haar Budgettering module de planning & begroting van de intramurale productie op basis van ZZP’s, variaties tussen ZZP’s en de benodigde functies per ZZP. Op ieder moment is de confrontatie zichtbaar tussen de productieplannen op basis van ZZp’s en de aanwezige en benodigde personele formatie. En de daaruit vloeiende financiële confrontatie van de omzet- en kosten-componenten zoals loonkosten voor directe/indirecte FTE, overige kosten, baten en doorbelastingen zoals overhead. Voordeel van deze werkwijze is dat continu inzichtelijk is hoe het intramurale ZZP productievolume zich verhoudt met de kwalitatieve personeelsmix en het kwantitatieve exploitatieresultaat.

index  |  « vorige ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... volgende »