Hier vindt u de laatste berichten over CPM4Care.
In het archief kunt u berichten terugvinden die ooit actueler van aard zijn geweest.

14 mei 2019

Sint Jacob kiest voor Azure Cloud Business Intelligence (BI) en Begroting van CPM4Care

Stichting Sint Jacob (hierna: Sint Jacob) met hoofdvestiging in Haarlem is actief op acht locaties in de regio Zuid-Kennemerland waar ouderen kunnen wonen of revalideren. Sint Jacob heeft er voor gekozen ...

11 apr 2019

CPM4Care behaalt ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen

CPM4Care heeft succesvol de certificeringen voor ISO 27001 en NEN 7510 doorlopen. Met deze certificeringen tonen wij aan dat CPM4Care staat voor continue verbetering en optimale informatiebeveiliging. ...

17 jan 2019

InteraktContour kiest voor Azure Cloud Business Intelligence (BI) van CPM4Care

Stichting Interakt Contour Groep (hierna: InteraktContour) met hoofdvestiging in Nunspeet biedt al meer dan vijftig jaar zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, mensen met een lichamelijke beperking ...

05 dec 2018

WelThuis kiest voor Azure Cloud Business Intelligence (BI) van CPM4Care

WelThuis B.V. met hoofdvestiging in Gouda beheert zo’n 15 woonzorgcentra waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken een thuis vinden. WelThuis levert onder meer medische zorg, zorg bij dementie en ...

30 nov 2018

Zorgbalans kiest voor SaaS/Cloud Business Intelligence van CPM4Care

Stichting Zorgbalans met hoofdvestiging in Haarlem heeft vanaf 2006 in nauwe samenwerking met CPM4Care een BI-omgeving gerealiseerd, waarbinnen belangrijke bronsystemen zoals AFAS (Financieel en HRM) worden ...

29 mei 2018

SWZ laat haar informatievoorziening verzorgen door CPM4Care

Stichting SWZ met hoofdvestiging in Son ondersteunt mensen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), in alle fasen van hun leven. Streven is dat cliënten ...

24 jan 2018

Saffier Groep neemt SaaS/Cloud Business Intelligence (BI) van CPM4Care in gebruik

Saffier Groep met hoofdvestiging in Den Haag is een zorgaanbieder die een breed pakket van diensten aan haar cliënten ter beschikking stelt. Zowel vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), als via de zorgverzekeringswet, ...