Onderstaande klantverhalen van CPM4Care kunt u in pdf-formaat downloaden door de betreffende koppeling aan te klikken.

Aafje

Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels levert zorg thuis, geriatrische revalidatiezorg en woonzorg in verzorgings- en verpleeghuizen in de regio Rotterdam. Aafje heeft te maken met een toenemend aantal financiers: zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Hoe pakt Aafje het aan om de organisatie in zo’n complex speelveld van stuurinformatie te voorzien en ‘in control’ te blijven?

> Frits van der Velden is als Directeur Bedrijfsvoering bij Aafje verantwoordelijk voor de ondersteunende processen van het primaire zorgproces zoals van ICT tot boekhouding, van salarisadministratie tot klanten-administratie en flexibele inzet, maar ook de facilitaire dienst, inkoop en centraal magazijn. Ook informatiemanagement valt onder zijn hoede en daarvoor gebruikt Aafje sinds 2015 naar volle tevredenheid CPM4Care.

...

Ik vind het fijn om te ontdekken dat CPM4Care een partij is die onze taal spreekt en waarmee makkelijk te schakelen is. Het meest recente voorbeeld daarvan is de validatie: klopt de data in het datawarehouse ook exact met de bronsystemen? Dit is een vraag van de accountant rond de betrouwbaarheid van gegevens, en door een samenspel tussen onze experts en die van CPM4Care is hiertoe een aantal controles ontwikkeld. Het is wel zo prettig om aan te kunnen tonen dat je ‘in control’ bent en dat de data in het dashboard klopt.

Download case

De Wever

Sinds 2012 maakt De Wever gebruik van het performance managementsysteem van CPM4Care. In 2016 is De Wever overgegaan naar een nieuw systeem XLCubed, waarmee het management informatiesysteem sneller en gebruikersvriendelijker is geworden en we de komende jaren verder kunnen met het ontwikkelen van managementinformatie voor zelforganiserende teams, vertelt manager planning & control Joost van Haasteren. ‘Het systeem wordt door de hele organisatie gedragen, iedereen is enthousiast.’

...

De managers zijn heel content met het systeem. Elke manager heeft nu de tools in handen om met zijn teammanagers over de resultaten in discussie te gaan. De volgende stap is dat de teammanagers met hun teams beter in gesprek kunnen gaan en dat het managementinformatie systeem hen hierbij faciliteert. Een hele uitdaging voor komend jaar, waar de teams alsook de afdeling Planning & Control naar uit kijken. Een hele uitdaging!’

Download case

De Zorgboog

Stichting De Zorgboog, met hoofdzetel in Helmond, is een organisatie die zich richt op dienstverlening voor wonen, welzijn en zorg in Zuidoost-Brabant. De Zorgboog heeft toelatingen voor de volgende WLZ- en ZVWfuncties: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, verblijf. Enkele doelgroepen hebben hierbij de speciale aandacht waaronder geriatrische revalidatie, de hospicezorg, de zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met een lichamelijke handicap. Ook levert De Zorgboog begeleiding en respijtzorg via de WMO, jeugdgezondheidszorg via de Wpg, en kraamzorg, eerstelijnszorg van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek tot medisch gespecialiseerde verpleging thuis via financiering door zorgverzekeraars. Daarnaast biedt De Zorgboog gezondheidsservice, zorg gerelateerde diensten zoals cursussen, maaltijdvoorzieningen, personenalarmering en woondiensten zoals domotica.

...

De boodschap van De Zorgboog luidt: Haal het DataWareHouse uit de operationele en controlerende sfeer en maak het in organisatorische zin tot een strategisch instrument. Zet het organisatie-breed neer en synchroniseer de implementatie met wat de organisatie aan kan. Streef naar een voortvarende aanpak en zoveel mogelijk standaardisatie.

Download case

Espria

Espria is een fusieorganisatie, ontstaan door een fusie van onder meer de zorgorganisaties E vean en Icare. Inmiddels zijn er nog vijf organisaties aangehaakt. In het totaal zeven organisaties dus, met elk eigen managementinformatiesystemen. Hoe pakt Espria het aan om zo’n complexe organisatie, met zo veel bloedgroepen, van goede stuurinformatie te voorzien?

...

'De regelgeving wijzigt zó snel in de branche... Onze systemen moeten dit what-if denken kunnen ondersteunen. Een andere belangrijke wijziging die ik aan zie komen is dat er steeds meer behoefte komt aan visuele ondersteuning bij rapportages. Managers willen in één oogopslag zien: wat is er aan de hand? Waar gaat het fout? Wat moet ik doen om te komen waar ik wil zijn? Waar moet ik bijsturen? Dat moeten we kunnen laten zien in een soort dashboard, met bijvoorbeeld staaf- en taartdiagrammen. Het is voor ons een uitdaging om dat te bereiken. Een uitdaging die vooral ligt bij onze eigen organisatie als het gaat om systemen en software. CPM4Care kan veel, maar
uiteindelijk moet je je eigen bronsystemen aanpassen en dat kost tijd.’

Download case