Radar

“CPM4Care faciliteert onze stuurinformatie en begrooting met XLCubed en deskundige consultants. Het resultaat is dat we een dashboard hebben met KPI's die direct aansluiten op onze strategische doelen met stuurinformatie op alle niveaus. Dit zou elke organisatie zich moeten wensen!

Arnold Wijngaarden | Directeur | Radar

Wij zijn werkzaam voor meer dan 40 zorgorganisaties, waaronder de grootste Thuiszorg/V&V-organisaties van Nederland.

Wij hebben gekozen voor customer intimacy als leidende strategie. De definitie van customer intimacy is als volgt:

 ‘het voortdurend aanpassen van aanbod op de wensen van de klant, op basis van kennis van de individuele klant teneinde een relatie op te bouwen voor een langdurige samenwerking’.

Dit betekent dat wij voor onze klanten de beste totaaloplossing willen bieden. Daarom moeten wij uitstekend op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van onze klanten en zorgen dat onze diensten en producten daar optimaal op aansluiten. Zonodig passen wij onze diensten en producten aan of ontwikkelen nieuwe.

Het resultaat hiervan is:

  • flexibele producten, die snel aangepast kunnen worden aan de wensen van de klant;
  • langdurige klantrelaties met persoonlijke en frequente contacten;
  • uitstekend contact met klanten op vertrouwensbasis (de klant moet inzicht geven in zijn vragen en problemen);
  • kennis van het beleidsveld waarin onze klanten opereren;
  • co-creatie, de klanten ontwikkelen als het ware mee aan een product.

Meer informatie: