diensten en oplossingen Zorg Dashboard

diensten en oplossingen

Zorg Dashboard

Zorg Dashboard

Dashboards zijn een cruciaal medium om Performance Management informatie te presenteren aan (zorg)managers.

In één oogopslag kan hierdoor los van de gekozen methodologie (balanced scorecard, EVA, INK) inzicht gegeven worden in de Kritische Succes Factoren (KSF/CSF), Kern Prestatie Indicatoren (KPI) en kengetallen welke gevoed worden uit de onderliggende bronsystemen: uw zorgsysteem, financieel systeem, personeel systeem, etc. Maar ook niet- financiële zaken zoals MIC/MIM, FOBO, wachtlijsten, cliënt tevredenheid en zorginhoudelijke kwaliteitscriteria.

Deze informatie is via een website aan de (zorg)managers ter beschikking te stellen en door op de meters te clicken is het mogelijk de onderliggende details en oorzaken te analyseren (zie hieronder een voorbeeld voor ziekteverzuim).

Een aanvullende optie is de informatie plus achterliggende details periodiek via de e-mail te laten verspreiden onder de (zorg)managers, waarbij deze slechts de voor hen relevante doorsnede(s) van de organisatie ontvangen. Ook kan de informatie layout zich automatisch aanpassen naar het gebruikte apparaat.

Elke zorgorganisatie is uiteraard uniek, maar met CPM4Care kunt u snel aan de slag met een standaard zorg dashboard dat uitgebreid kan worden met voor uw organisatie specifieke stuurinformatie.