Zorg dashboard

In één oogopslag

Dashboards zijn een cruciaal medium om Performance Management informatie te presenteren aan (zorg)managers.

In één oogopslag kan hierdoor los van de gekozen methodologie (balanced scorecard, EVA, INK) inzicht gegeven worden in de Kritische Succes Factoren (KSF/CSF), Kern Prestatie Indicatoren (KPI) en kengetallen welke gevoed worden uit de onderliggende bronsystemen: uw zorgsysteem, financieel systeem, personeel systeem, etc. Maar ook niet- financiële zaken zoals MIC/MIM, FOBO, wachtlijsten, cliënt tevredenheid en zorginhoudelijke kwaliteitscriteria.

>

Details, oorzaken en communicatie

Deze informatie is via een website aan de (zorg)managers ter beschikking te stellen en door op de meters te clicken is het mogelijk de onderliggende details en oorzaken te analyseren (zie hieronder een voorbeeld).

De informatie plus achterliggende details kan periodiek via e-mail verpreid worden naar de (zorg)managers, waarbij deze slechts de voor hen relevante doorsnede(s) van de organisatie ontvangen en met elkaar over de cijfers te communiceren.

Elke zorgorganisatie is uiteraard uniek, maar met CPM4Care kunt u snel aan de slag met een standaard zorg dashboard dat uitgebreid kan worden met voor uw organisatie specifieke stuurinformatie.