SQL Server Data Warehouse

Voordelen

Dit is de belangrijkste databaseomgeving die geleverd wordt door Microsoft. Deze omgeving heeft de voorkeur boven andere databasesystemen omdat zij voor de Performance Management toepassing een aantal belangrijke voordelen kent:

 • SQL-server omvat een relationele database met een goede performance en weinig beperkingen. Deze database wordt in de Business Intelligence (BI) omgeving gebruikt als datawarehouse, ofwel een verzameling van alle voor de BI-toepassing relevante gegevens, die daarin bovendien op een bewerkte, samengevoegde (vanuit verschillende gegevensbronnen) en geaggregeerde wijze toegankelijk kunnen worden gemaakt.
 • SQL-server omvat een multidimensionale database genaamd Analysis Services (SSAS). Deze omgeving maakt het mogelijk om multidimensionale "kubussen" te bouwen. Deze kubussen bevatten een aantal "dimensies" (bijvoorbeeld kostenplaatsen, productenstructuur, perioden, etc.) waarnaar de data worden geschikt. Dit zorgt voor een dynamische, flexibele en snelle manier om gegevens te kunnen benaderen.
 • SQL-server kent een aantal praktische hulpmiddelen voor beheer van gegevens. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Integration Services (SSIS), die in de BI-omgeving wordt toegepast voor de "Data staging". Hieronder wordt verstaan het beheer van de communicatie tussen de productiesystemen en de datawarehouse omgeving. SQL Server SSIS wordt als volgt ingezet:
  • Het leggen van koppelingen met aanleverende systemen (mits koppelbaar, bijvoorbeeld met ODBC).
  • Het combineren van gegevens vanuit verschillende gegevensbronnen en/of databasesystemen.
  • Het bewerken en verrijken van de gegevens.
  • Het onderhouden van de multidimensionale database (kubussen en dimensies).
  • Het controleren van de consistentie van de database (bijvoorbeeld wanneer onbekende variabelen uit de productiesystemen worden aangeleverd worden deze herkend en verwerkt in de dimensies, zodat de volledigheid van de data altijd gegarandeerd is).
  • De bovenstaande procedures worden in SSIS op een grafische manier weergegeven, waardoor de beheersbaarheid maximaal en de documentatie eenvoudig is.
  • Fouten in het uitvoeren van de SSIS-procedures worden aangegeven en er kan worden ingesteld óf en hoeveel fouten er worden geaccepteerd. Wanneer fouten worden geaccepteerd worden deze gerapporteerd in een bestand.
  • De SSIS-procedures kunnen handmatig worden gestart, maar ook worden ge-"scheduled". Dit wil zeggen automatisch gestart op een vooraf vastgesteld tijdstip en/of in een vaste frequentie.

Wereldstandaard

 • Omdat het hier gaat om een Microsoft product wordt aangesloten bij wereldstandaarden. Bovendien is dit de snelst groeiende databaseomgeving ter wereld. Met name de OLAP-toepassing is de afgelopen jaren ontwikkeld tot thans de nummer 1 in de wereld.
 • SQL-server heeft een gunstige prijs/prestatieverhouding.
 • Omdat SQL-server een wereldstandaard is zijn er koppelingen mogelijk met vele andere omgevingen, waaronder de meeste rapportagehulpmiddelen.
 • Het databasebeheer van SQL-server is eenvoudig en transparant.