Productie Monitor

Bewaking en controle

Door de gewijzigde financiering in de zorg met meerdere financiers (WLZ, ZVW, WMO, DBC, etc.) heeft een gemiddelde zorgaanbieder al snel 50+ combinaties van financiering en financiers/inkoopcombinaties. De afspraken zijn vaak complex (bijvoorbeeld beoogde ZZP-mix, MSVT, productieplafonds, substitutie mogelijk of niet, afspraken per product, etc.) en de risico’s op niet vergoed krijgen van geleverde zorg nemen toe – met grote financiële impact.

De bewaking en controle t.o.v. realisatie en prognose kosten veel energie en tijd uit schaarse capaciteit, vandaar dat CPM4Care de productiemonitor heeft ontwikkeld. Met deze oplossing is het mogelijk om afspraken en productieplafonds vast te leggen per financier/financieringsstroom. Gedurende het jaar is de productie te bewaken door de gerealiseerde productie flexibel te extrapoleren naar jaarprognose.

Zicht op risico'sOok kan het risico en de impact (bijvoorbeeld effect ZZP-mix t.o.v. afspraak) worden gevisualiseerd, hetgeen een extra onderbouwing aanlevert voor een tijdige dialoog met financiers.