diensten en oplossingen Performance Management

diensten en oplossingen

Performance Management

Performance Management voor de zorg

De overgang naar de prestatiebekostiging in de zorgsector vereist meer zakelijk inzicht van (zorg)managers. Het belang van stuurinformatie neemt toe om de brug te slaan tussen de strategie (waar willen we naar toe?) en prestatie (waar staan we?): kortweg Performance Management.

Waar Management Informatie (MIS) vaak puur retrospectief is en Business Intelligence Zorg (BI) meer context geeft om acties te ondernemen, neemt Performance Management ook de toekomst in ogenschouw.

Er is bij de (zorg)managers van zowel extramurale als intramurale zorgaanbieders een stijgende behoefte aan laagdrempelig toegankelijke balanced scorecard weergegeven als dashboard met daarop Kritische Succes Factoren Zorg (KSF/CSF) opgebouwd uit Kern Prestatie Indicatoren (KPI). Deze zijn op hun beurt weer opgebouwd uit financiële en niet-financiële kengetallen. Om te beginnen vaak de constante informatiestroom uit de bronsystemen (uw zorgsysteem, financieel systeem, personeelsysteem, etc.) maar grip op de zorgproces vereist ook inzicht in gecombineerde kengetallen zoals de exploitatie per fte, loonkosten versus de opbrengsten en geleverde zorg versus de geïndiceerde zorg.

CPM4Care heeft een concept ontwikkeld dat reeds vele zorginstellingen in staat stelt stuurinformatie uit vele in de zorgsector gebruikte bronsystemen als MIS te ontsluiten, Aangezien dit gebeurt met behulp van standaard technologie is dit relatief snel realiseerbaar en onderhoudbaar. Voor datawarehouse en Business Intelligence technologie wordt gebruik gemaakt van Microsoft SQL Server, eventueel aangevuld met XLCubed, Microsoft SharePoint of Infor CPM.