Het concept

Schematische weergave

Het volgende schema maakt inzichtelijk hoe het Performance Management concept voor CPM4Care is opgezet:

Datawarehouse

Centraal in de oplossing staat een datawarehouse van waaruit koppelingen worden gelegd met de productiesystemen, zoals een zorgsysteem, een financieel systeem, een personeelsysteem, etc.. Er wordt gebruik gemaakt van SQL-server: de standaard databaseomgeving van Microsoft. Als specifiek hulpmiddel daarbinnen voor managementrapportages en business intelligence (BI) analyses wordt gebruik gemaakt van Analysis Services. Dit is een Multidimensionale database die de gegevens als het ware in "kubussen" presenteert. De datawarehouse kan ontsloten worden met verschillende hulpmiddelen. CPM4Care maakt gebruik van de hulpmiddelen van Microsoft, naar keuze aangevuld met XLCubed.