Amstelring

"Bedrijfsinformatie was voorheen vooral een feestje van het management, maar met hulp van CPM4Care heeft Amstelring nu een dagelijks actueel dashboard, begrijpelijk voor meer dan 1000 zorgmedewerkers! Handig voor het teamoverleg en het monitoren van verbeteracties."

Sjoerd Broekman | Informatie Analist | Amstelring

Vanuit partnerschap naar resultaten

CPM4Care streeft er in al haar projecten naar om vanuit een partnerschap samen tot resultaten komen. In dat kader worden onze diensten zoals consultancy, project coördinatie en training geleverd.

Bij het implementeren van de gehanteerde hulpmiddelen en modellen hanteren wij een aanpak waarbij overdracht van kennis aan de organisatie centraal staat. Onze klanten moeten in staat zijn om zelfstandig het beheer van de nieuwe hulpmiddelen uit te voeren.

CPM4Care beschikt over een goed bezette helpdesk waarmee adequate ondersteuning, gericht op het gebruik van de BI-omgeving, kan worden geboden. Daarnaast is het mogelijk om de helpdesk-ondersteuning uit te breiden, zodat tevens ondersteuning kan worden gegeven ten aanzien van het inhoudelijke model in de vorm van functioneel applicatie beheer.